Sportfiske

Oavsett språk och nationalitet finns det en sak som förenar sportfiskare världen över – lusten att fiska med spö, lina och krok. Vi tvingas ofta att ta till alla knep för att lyckas lura fisken till hugg med våra sinnrikt konstruerade beten, våra välagnade krokar och våra fantasifulla flugmönster.

Sportfiske sker med andra ord helt på fiskens villkor – vi måste alltid försöka lura fisken till hugg på ett eller annat sätt. Och ju större kunskap vi har, desto bättre lyckas vi i dessa strävanden.

Variationsbredden vad gäller fiskarter och vattenmiljöer världen över är nästan oändlig, dessutom har utvecklingen av utrustning, tekniker och metoder inte nått lika långt i alla länder. Vi tvingas därför konstatera att våra uppfattningar om vad som är modernt sportfiske kan skifta mellan olika delar av världen. Trots detta är fiskemetoderna ofta universella, vilket ger oss oerhörda möjligheter att lära av varandra.

Ju mer kunskap om var fisken lever, hur den beter sig i olika vattenmiljöer och när den ”är på hugget” desto större blir chanserna att få njuta av livets goda – sportfiske.

Fiskeguiden, hittar du forum och länkar till bra fiskesidor, flyllda med tips och trix för den intresserade, kom gärna med idéer vad ni vill ha på denna sida.

Tanken är att alla fiskeguider i Sverige, ska kunna visa upp sig på den här sidan. Är du en fiskeguide och inte listas idag? Kontakta oss så ordnar vi det.