Fiskarter

Abborre
Perca fluviatilis

STORLEK Kan bli 40-50 cm lång, vanligtvis mindre.
SÄSONG Hela året utom lektiden i maj. Bäst högsommar och tidig höst. Även isfiske i februari-mars fungerar bra.
FISKEMETOD Mete och spinnfiske. På vintern pimpelfiske. Kan också tas med fluga.
BETEN Jiggar, spinnare och maskmete bäst på sommaren. Vertikal- och balanspilkar på vintern.
REKORD SVERIGE Sportfiskerekordet är 3,15 kg.

Braxen
Abramis brama

STORLEK Vikt upp till 9 kg och längd upp till 60 cm, eller mera.
SÄSONG I Mälaren juni och i sjöarna maj-oktober
FISKEMETOD Flötmete, bottenmete och flugfiske. Vissa tider spinnfiske.
BETEN Mask, bröd, mygglarver och maggot. Flugfiske med små nymfer.
REKORD SVERIGE Sportfiskerekordet är 6,3 kg.

Gädda
Esox lucius

STORLEK Hannar kan nå en längd upp till 120 cm och vikt på drygt 7 kg. Honor kan nå längder på 175 cm och vikter på 35 kg.
SÄSONG Bra fiske hela året, men bäst vår och höst. Undvik att fiska efter lekfisk.
FISKEMETOD Mete med död fisk. Vid spinnfiske läggs betet ca en meter ovanför botten. På vintern fungerar angelfiske bra.
BETEN Spinnare, vobbler, skeddrag och jiggar. Mört och nors vid angelfiske.
REKORD SVERIGE Sportfiskerekordet är 19,34 kg.

Gös
Sander lucioperca

STORLEK Kan bli över 100 cm. Vikt upp till 14 kg. Idag är den grova gösen sällsynt.
SÄSONG Bäst på sommaren och bra isfiske februari-mars.
FISKEMETOD I skärgård spinnfiske runt grynnor på grunda fjärdar. Även mete med död strömming eller löja. I sjöarna dragrodd och trolling i arkipelagen. Vintertid pimpelfiske eller angelfiske. Dragrodd, trolling och angelfiske kräver tillstånd på Mälaren och många andra vatten. Minimimått i Mälaren 40 cm, Hjälmaren 45 cm.
BETEN Långsamma vobblers, stora och små jiggar.
REKORD SVERIGE Sportfiskerekordet är 12,007 kg.

Harr
Thymallus thymallus

STORLEK Kan bli upp till 60 cm.
SÄSONG Bäst på sensommaren och långt in på hösten. Kan också vara bra i slutet av maj och juni. Fredad under lektiden.
FISKEMETOD Spinn, flugfiske och mete. Pimpelfiske från isen.
BETEN Sommaren: fluga och små spinnare.
Vintern: små blänken, mormyscha eller pirk.
REKORD SVERIGE Sportfiskerekordet är 2,85 kg.

Lake

Lota lota
STORLEK Kan bli upp till 90 cm. Vikt upp till 20 kg.
SÄSONG Oktober-februari, med en topp i januari.
FISKEMETOD Pimpelfiske från båt eller is. Kan lockas att hugga genom att man skramlar med pirken i botten på båten. Fiskas gärna i skymningen.
BETEN Pirk typ Sommen. Krok 4.0-6.0 som betas med strömming, nors eller abborre.
REKORD SVERIGE Sportfiskerekordet är 8,5 kg.

Lax

Salmo salar
STORLEK Längd upp till 140 cm.
SÄSONG Maj-september.
FISKEMETOD Under uppvandringen tas den på fluga och spinn.
BETEN Vobbler, spinnare, skeddrag och lövtunna skeddrag, s k flutterspoons.
REKORD SVERIGE Sportfiskerekordet är 28,72 kg.

Regnbåge

Oncorhynchus mykiss
STORLEK Längd upp till 75 cm. Vikt upp till 15 kg.
SÄSONG Året runt i sjöar. Höst, vinter och vår i skärgården.
FISKEMETOD Fluga, spinn, mete, bottenmete och pimpel. Långsmala och snabba skeddrag. Långsmala och kvicka vobblers. Streamers i olika färger vid flugfiske. Vid trolling s k flutterspoons eller vobbler.
BETEN Mask, maggot, räkor, powerbait, små spinnare och skeddrag.
REKORD SVERIGE Sportfiskerekordet är 14,16 kg.

Röding

Salvelinus spss.
STORLEK Finns i två former. Storröding längd upp till 75 cm (10-11 kg) och fjällröding, längd upp till 65 cm.
SÄSONG Sommar och vinter.
FISKEMETOD Pimpel och ispimpel. Spinnfiske och flugfiske.
BETEN Sommaren: fluga, spinnare och skeddrag. Vintern: pirkar och blänken.
REKORD SVERIGE Sportfiskerekordet är 8,986 kg.

Sik

Coregonus spss.
STORLEK Längd upp till 70 cm. Vikt upp till 6 kg.
SÄSONG November-maj. Bäst i april då temperaturen på grundfladerna stiger till +4-5°C. Bra fiske även korta perioder i november om temperaturen är densamma.
FISKEMETOD Pimpelfiske från is. Bottenmete med s k Pater Noster-tackel. Flugfiske.
BETEN Mask eller maggot. Torrfluga.
REKORD SVERIGE Sportfiskerekordet är 5,394 kg.

Öring

Salmo trutta
STORLEK Finns som havsöring, längd upp till 90 cm (10-12 kg), insjööring, längd upp till 1 meter (15-20 kg) och bäcköring, längd upp till 50 cm (1-1,5 kg). I vissa vatten dock aldrig över 25 cm.
SÄSONG Oktober-maj när vattentemperaturen är mellan +12°C och +1°C.
FISKEMETOD Fluga, spinn, mete, bottenmete och pimpel. Långsmala och snabba skeddrag. Långsmala och kvicka vobblers. Streamers i olika färger vid flugfiske. Vid trolling s k flutterspoons eller vobbler.
BETEN Mask, maggot, räkor, små spinnare och skeddrag.
REKORD SVERIGE Sportfiskerekordet är 17 kg.

källa: Fiskeguide Västmanland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *